سلام مادر، سلام مادر فدای لطف سرشارت که بازم راهمون دادی، فدات مادر دوباره مادری کردی و اشک و آهمون دادی، فدای تو، فدای بغض سنگین گلوت مادر، فدای تو، که کشتن بچه هاتو پیش روت مادر، فدات مادر، سلام مادر... با نوای سید امیر حسینی در آستان مقدس امام زادگان محمد و سکینه خاتون 28 مرداد 99