در این قسمت از برنامه کودک مل مل می خواهیم با نحوه ی کاشت و تکثیر سیب زمینی در خانه به کودکان آشنا شویم.