روایتی از مجاهدت‌های سیدالشهدای جبهه مقاومت و عشق و محبتی که هرگز کم فروغ نخواهد شد... تهیه شده در دفتر خوزستان بنیاد "مکتب حاج قاسم"