در اسکاتلند امسال جشن پایان سال میلادی به دلیل همه‌گیری کرونا آنلاینی برگزار شد. بخشی از آن تماشای نمایش پهپادهای نورانی بود که در آسمان به هنرنمایی پرداختند. پهپادها در ادینبورگ و مناطق کوهستانی، به شکل حیوانات مختلف درآمدند؛ حتی گوزنی که یورتمه می‌رود.