بچه ها این بار در برنامه مل مل می خواهیم طرز ساخت یک نماد زیبا برای نصب بر روی لباس همراه با عکس حاج قاسم سلیمانی رو آموزش بدهند .