از قدیم هم رسم بوده مراسم آخر رو دست های شکسته جمع می کنه... روضه حسین طاهری در حرم رضوی