رو لبای پدرم نصیحتی ناب، عاقبت بخیری نوکری ارباب... کلیپی کوتاه مناسب استوری و وضعیت واتساپ از مداحی حاج عبدالرضا هلالی.