پناه می‌برم شبیه بچگی به چادر مادرم با صدای حاج حسین خلجی مناسب برای استوری وضعیت واتساپ