کارتونی ساده و خوش ساخت برای کودکان گروه الف که به معرفی حیوانات می پردازد، این قسمت نهنگ