کلیپ این همه یار داده ام از دست. مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام ویژه سالگرد شهادت سردار سلیمانی.