ایستگاه تووه ‌۸۰ کیلومتری اندیمشک؛ تنها مسیر رفتن به این روستای زیبا قطار دورود به اندیمشک است. روستای تووه یکی از اصلی‌ ترین زیستگاه‌های طبیعی سمندر لرستانی در جهان است. سمندر لرستانی یا سمندر امپراطور در حال حاضر در خطر انقراض است و تعداد بسیار کمی از این جانور در جهان وجود دارد.