به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.