فیلم سخنرانی سردار حاج قاسم سلیمانی خطاب به ترامپ قمار باز که در قاب اینستاگرام و پخش زنده بازسازی شده است.