سردار پاک طینت ای مخلص و فداکار، ای دشمن شیاطین ای خصم هرچه اشرار، رفتی و با شهیدان اینک شدی هم آغوش، گشته جدا ز پیکر دست تو چون علمدار ای عاشق شهات کردی به عرصه غوغا... به مناسبت سالگردشهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج زنجان.