روح بلند آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.