بدترین روز زندگیمو خدا برا هیچکی نخواد، آخه بدترین و تلخ ترین روز زندگیم، اون روزی بود که خانومم بین در و دیوار … روضه کوتاه از حمید علیمی برای فاطمیه