اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ خدای من بلا و مصائب ما بزرگ شد، وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ و بیچارگی ما بسی روشن و پرده برداشته شد و امید ناامید شد... کلیپ العجل صابر خراسانی با صدای علی فانی و دعای فرج