یا امام زمان مارو میبینی، من برا مادر خودم، این کارهارو نکردم، من برا مادر خودم، خودمو نزدم، من برا مادر خودم، گریه نکردم، اما شنیدم مادر شمارو، بین در و دیوار، یه دختر 4 ساله رو مجسم کن، فرض کن این، میخواد غذا بپـزه، این میخواد نون بپزه... با نوای جواد مقدم