مادر مظلومه ام، شدی به غم مبتلا، روی تو گشته کبود، در وسط کوچه ها، خونابه میریزه از پهلوی تو روی  زمین، از اثر اون لگد، محسن تو شد فدا، حال و روزت خیلی ناخوشه، رفتنت زینبو میکشه، وای مادرم وای مادرم، وای مادرم وای مادرم... با نوای نریمان پناهی