در ایام فاطمیه، به‌ مناسبت ذکر مناقب آن بزرگوار، ذکر شهادت آن بزرگوار، مسائل اختلاف افکن مطرح نشود. امروز سیاستهای مُدهش و اهریمنی بین‌المللی جدّاً درصدد این است که بین شیعه و سنی اختلاف بیندازد. این سخنان مقام معظم رهبری در 20 اسفند سال 94 مطرح شد.