این دستگاه جالب و کارآمد، کار تمیز کردن نقاشی های دیواری و دیوار نوشته‌ها را انجام می دهد