گل دوم استقلال به گل ‎گهر توسط مهدی قایدی در دقیقه ۱۴