رهبر انقلاب: من مخالف ارتباط با دنیا نیستم ولی نباید تکیه‌ بدیم به عصای بیگانه و توان داخلی خود غافل شویم