بخشی از مستند مرزهای عاشقی شبکه افق با نمایش زندگی عاشقانه شهید مدافع حرم حمید سیاهکلی و همسرشان.