معرفی کتاب نهنگ مهمان دار، درباره نهنگ و حضرت یونس (ع) به همراه خوندن بخش هایی از کتاب