پاکت کاغذی با کاغذ رنگی یکی از دوست داشتنی ترین کارها برای بچه هاست که این کلیپ این کار را آموزش می دهد.