قسمت اول بازخوانی وصیت‌ نامه حاج قاسم سلیمانی، شهدا محور عزت و کرامت هستند.