سردار چارباغی از فرماندهان مدافع حرم در برنامه هجر حبیب از عملیات آزادسازی نبل و الزهرا و خاطرات شنیدنی و جذاب از سردار دلها می گوید.