انیمیشن ماجراهای ایوری مجموعه کارتون حیوانات است که قصه های ماجراجویانه ای را روایت می کنند؛ این قسمت موش کور عجیب