یکی از گزینه هایی که سرعت اینترنت شما رو پایین آورده و حجم شما را مصرف می کند و هر روز آپدیت می شود آپدیت خودکار است با دیدن این کلیپ مصرف حجم خود را کاهش دهید.