یارالی زهرا؛ گت سنی تاپشیردیم اللها؛ کلیپ کوتاه نسخه استوری با نوای حاج مهدی رسولی