تصویربرداری موزیک ویدئوی «منوبشناس» با حضور چهل خواننده ایرانی با موضوع ایران روز گذشته در موزه موسیقی تهران به پایان رسید و برای طی کردن مراحل پس از تولید، روی میز تدوین قرار گرفت.