چادرت را بتکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دوعالم همه از چادر توست. حلاوت شیرین عرض ارادت به حضرت زهرا(س) و فاطمیه با تصاویری از عبدالزهرا حاج قاسم سلیمانی عزیز