این قسمت باهم بازی یک برنامه خیلی خیلی جذاب داره اسم بازی اش هم فوتی شوتی هست لطفا امتحان کنید و خوش بگذرونید.