شب می‌رود و عطر سحر می‌گردیم، در صبح ظهور یار بر می‌گردیم، غم نیست که قاسم سلیمانی رفت، ما را بکشید زنده‌تر می‌گردیم.