یکی از شبهای قدر ماه مبارک رمضان، دو نفری نشستیم کنار ضریح حضرت رقیه سلام الله، کسی در حرم نبود، حاج قاسم نشست و سر خود را گذاشت روی ضریح و من هم شروع کردم به قرآن سر گرفتن، طبق روال، وقتی به الهی به علی رسیدم، روضه ای خواندم ...