شال مشکی که خیلی هم برای خانم ها استفاده داره خوبه که خیلی هم شیک پوشیده بشه، آموزش بستن شال رو می بینیم.