اوزاخ دوشدی علی دن چوخلار ایتدی، خیلی ها از علی(ع) دور شدن راه را گم کردن؛ استوری دوری از ولایت با مداحی حاج مهدی رسولی و قسمتی از صحبت های رهبری درباره زبیر