شاید بهترین شیرینی کنار چای همین کیک یخچالی باشه، در این ویدئوی آموزشی نحوه ی درست کردنش را می بینیم.