من نمی خواستم که واست عادی شم، شاید عاشق شی بمونی پیشم..!