دیالوگی زیبا از سریال خانه امن در مورد ترس داعش از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی .