بخش کارگاه بازی و مسابقه برنامه مل مل می خواد به شما بچه ها آموزش بازی در خانه پانتومیم بده .