شب یلدای امسال و داستان های شنیدنی هزار ساله/آخرین یلدای قرن و همزمانی با یک مناسبت مهم! تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج کهگیلویه و بویراحمد.