استوری موشن ایستادی تا بخندد زندگی، شب یلدا در خانه بمانیم. یلدا مبارک