موشن گرافیک پیشینه جشن شب یلدا و رسم و رسوم آن، تهیه شده در تهیه شده در مرکز متنا فضای مجازی بسیج ایلام.