یهودیانی که روز ها مشغول خراب کاری و شب مشغول آزار سربازان اسراییلی هستند. به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری، مجری طرح: ‌مرکز رسانه‌ای دال