گل دوم اولسان از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۵۴ توسط جونیور