کلیپ تبریک شب یلدا به همه ی رفقای پایه، مناسب برای استفاده در اینستاگرام و واتساپ