ای به محمد بهشت! ، یاسمن آورده ای، همسر شیر خدا !،شیر زن آورده ای، محور هر پنج تن !،پنج تن آورده ای، هم سخن مرتضی !،همسخن آورده ای، هاجر و سارا است این ، مریم عذراست این، دختر زهراست این ، زینب کبراست این ... سرود شاد میلاد حضرت زینب علیها السلام با نوای سعید حدادیان در هیئت مکتب الزهرا تهران سال 1398 .