استان هرمزگان از شهرهای بسیار تاریخی ایران محسوب می شود اما در عین حال جاذبه های گردشگری و طبیعی فوق العاده ای مانند آبشار تزرج